Du kan bli henvist til kreftrehabilitering hos oss gjennom din fastlege eller direkte fra sykehus.