Det overordnede målet for kartleggingen er å avklare dine behov for rehabilitering og videre oppfølging.