Vi gjennomfører en tverrfaglig kartlegging av behov, motivasjon, ressurser og funksjon. I kartleggingen jobbes det mot å finne konkrete mål. 

 

Følgende områder kartlegges elektronisk før oppholdet: 

  • Livskvalitet 

  • Ernæring 

  • Psykisk helse  

  • Fatigue/trøtthet/utmattelse  

  • Søvn 

  • Arbeid 

 

Fagteamet setter opp en plan for videre kartlegging under oppholdet, som vil bestå av både samtaler og fysiske tester. Mer omfattende verktøy benyttes ved behov. 

Fagteamet utarbeider en spesifikk anbefaling om videre oppfølging i kommune- eller spesialisthelsetjeneste. Anbefalingen sendes som epikrise til henviser og fastlege.