Rehabiliteringen vil hjelpe deg til å fungere bedre i hverdagen med aktivitet og mestring av psykiske og sosiale sider ved hjertesykdommen. I tillegg ønsker vi å hjelpe deg med å etablere en sunn livsstil for å kontrollere symptomer og redusere risiko for nye hjerteproblemer.