Du kan bli henvist til oss fra din fastlege eller direkte fra sykehus.