Oppholdet starter med en tverrfaglig funksjonsvurdering og fastsettelse av kortsiktige og langsiktige behandlingsmål og tiltak. Det utarbeides en rehabiliteringsplan med dine mål og aktuelle tiltak under og etter oppholdet. Planen evalueres og justeres underveis.