Våre tverrfaglige team evaluerer dine mål og igangsatte tiltak sammen med deg før du reiser hjem. Så blir dere enige om videre mål og tiltak for tiden etter hjemkomst, og hva som skal til for at du skal oppnå det du ønsker for bedret helse og livskvalitet. Rehabiliteringsplanen får du med deg når du reiser hjem fra oppholdet. Det er viktig å videreføre de tiltak du har startet på under oppholdet for å fortsette en god utvikling etter hjemkomst.  

Ved behov er vi er behjelpelig med å kontakte støttepersoner i hjemkommunen din, som kan hjelpe deg i den positive utviklingen og treningen videre.

De fleste reiser hjem og fortsetter med det som er avtalt i rehabiliteringsplanen. Hvis det er behov for det, kan du søke deg inn for et nytt opphold på et senere tidspunkt ved å kontakte din fastlege eller sykehuslege.  

Før du reiser vil du få tilsendt en ny SMS med kartleggingsskjema. Disse har til hensikt å se på om du har hatt nytte av rehabiliteringen i tillegg til at vi ønsker tilbakemeldinger om hvordan du har hatt det hos oss og om det er områder vi trenger å forbedre i vårt tilbud.  

Slik foregår det: 

  • Du mottar SMS på din mobiltelefon og følger instruksjonene  
  • Du bruker sikker innlogging til tjenesten (elektronisk ID) 
  • Du gjennomfører selve kartleggingen. Når du logger på, vil du komme rett inn i ditt første ubesvarte spørreskjema (kartlegging).  Klikk på "neste side" for å komme videre i spørreskjemaet.  Klikk "Ferdig", og "Ja, lever" for å levere dine svar.  Dersom du har flere ubesvarte spørreskjemaer, vil du automatisk videreføres til neste skjema. Hvilke og hvor mange spørreskjemaer du mottar vil avhenge av hvilket rehabiliteringstilbud du skal delta på
  • Dersom skjemaet ikke besvares, vil du motta en ny SMS etter 3 og 6 dager med oppfordring om å svare
  • Dersom du ikke har mulighet til å besvare kartleggingen ber vi deg om å ta kontakt med oss slik at vi kan hjelpe deg