Maksimalt oksygenopptak / testing av idrettsutøvere (VO2max-test)

En VO2maks-test er et meget godt verktøy for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt og gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett.

Ventetid: Kort ventetid

Det maksimale oksygenopptaket (VO2maks) defineres blant annet som kroppens maksimale evne til å ta opp og utnytte oksygen under dynamisk fysisk arbeid ved bruk av store muskelgrupper.

VO2maks uttrykkes i liter pr min og milliliter pr kg pr min og setter den «øvre grensen» for den aerobe utholdenheten. VO2maks blir derfor sett på som den viktigste prestasjonsbestemmende fysiologiske faktor i typiske utholdenhetsidretter.

Kort beskrivelse

En VO2maks test er et meget godt verktøy for å vurdere om utholdenhetstreningen har gitt effekt og gir også svar på om din kondisjon er på nivå med det man forventer i din alder eller din idrett.

Gjennomføring av VO2maks-test

Ved gjennomføring av VO2maks test økes arbeidsbelastningen gradvis til total utmattelse oppnås, det vil si til du ikke orker å løpe/sykle mer. Under testen måles oksygenopptaket og pulsen kontinuerlig.

Testens varighet ligger normalt i området 4-6 min. Ut ifra din høyeste registrerte puls + 5 pulsslag (estimert makspuls) kan man beregne dine individuelle pulssoner som kan benyttes under aerob utholdenhetstrening. Testen gjennomføres på tredemølle.

Passer for

Det er 16 års aldersgrense for gjennomføring av laktatprofil og VO2maks-test.

Seriøst kondisjonstrenende utøvere i alder 14-16 år kan imidlertid testes, gitt at trener, utøver og foreldre er innforstått med hva testen går ut på og hva test-dataene kan benyttes til.

Om forløpet

Forberedelser:

  • Ikke tren tidligere på testdagen eller hardt dagen før test
  • Ikke spis de to siste timene før test
  • Husk ledig tøy og gode sko
  • Ved sykdom/forkjølelse bør testen utsettes
  • Når du møter til testen skal du være ferdig oppvarmet (minst 25-30 minutter). Du kan varme opp i treningsalen hos oss

 

Etter:

  • Etter avsluttet test får du med en rapport og kort gjennomgang av testresultatene som danner grunnlag for videre treningsråd.
  • Er du en aktiv utøver, anbefaler vi enVO2maks test hver 6-8. uke i oppkjøringsfasen for å se om treningen gir ønsket fremgang.
  • Ekstra treningsveiledning må eventuelt avtales på forhånd.