Etter at vi har mottatt henvisning fra helseforetak eller vurderingsenhet vil du få beskjed i løpet av en uke om når du kan forvente å bli tatt inn til rehabilitering. Ventetiden på de forskjellige diagnosegruppene finner du her: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted/ventetider-for-behandlingssted?orgnr=971725214