• Gi deg muligheten til å ta tilbake kontroll over hverdagen din 

  • Du skal kunne gjennom å tilegne deg ny kunnskap om egen diagnose og dens innvirkning på det mentale og funksjonelle plan igangsette endringsprosesser med mål om å lindre symptomer 

  • Vårt ønske er at du skal tilegne deg verktøy gjennom læring og erfaring, slik at du kan utforme egne strategier for å mestre din egen hverdagssituasjon. Dette kan være avgjørende for å oppleve trygghet tross dine utfordringer med svimmelhet og balanseforstyrrelser