Har en diagnose som omfatter svimmelhet og/eller balanseforstyrrelser, er selvhjulpen og kan delta aktivt i undervisninger og fysiske aktiviteter tilpasset ditt funksjonsnivå