• Du kan henvises direkte fra sykehus 

  • Henvisning fra fastlege og/eller privatpraktiserende avtalespesialister skal sendes elektronisk til Regional koordinerende enhet i din region for vurdering. F.eks. RKE ved Sunnaas sykehus HF (Helse Sør-øst) 

  • Vi har løpende inntak som fortløpende behandler søknader fra helseforetakene og regionale vurderingsenheter