• Å øke din kunnskap og forståelse om din situasjon 

  • Mestre psykiske og sosiale utfordringer som kan følge med tinnitus 

  • Du tilegner deg erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser  

  • Bedre funksjon og livskvalitet ut fra ditt ståsted 

  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet eller utdanning dersom det er aktuelt