Tilbudet passer for deg med tinnitus som er selvhjulpen og kan følge undervisninger i gruppe, samt delta aktivt både i undervisninger og fysiske aktiviteter