• I løpet av oppholdet planlegger vi for tiden etter du kommer hjem. Sammen kartlegger vi ditt behov for oppfølging hjemme, på jobb og i kommunen 

  • Ved oppholdets slutt vil det bli utarbeidet en tverrfaglig epikrise som sendes til deg, din fastlege og eventuelt annen henvisende instans