• Økt kunnskap og forståelse om din situasjon og aktiv deltakelse i egen rehabiliteringsprosess 

  • Tilegnet erfaring og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser 

  • Bedret funksjon og livskvalitet 

  • Motivasjon til videre yrkesaktivitet/ utdanning 

  • Utvikle en rehabiliteringsplan for veien videre