• I løpet av oppholdet planlegge vi for tiden etter du kommer hjem. Sammen kartlegger vi ditt behov for oppfølging hjemme, på jobb og i kommunen 

  • Ved avreise utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til din fastlege og andre aktuelle instanser dersom det er behov eller ønske om det