• Bedring av funksjonsnivå og mestringsevne 

  • Stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet 

  • Øke kunnskapen om riktig kosthold og betydningen av fysisk aktivitet 

  • Reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling 

  • Sikre god overføring til hjemstedskommune i forhold til videre oppfølging