• Etter kartleggingsoppholdet vil du få en tydelig plan for videre behandling. Sammen kartlegger vi ditt behov for oppfølging hjemme, på jobb og i kommunen 

  • Ved avreise utarbeides en tverrfaglig epikrise som sendes til din fastlege og andre aktuelle instanser dersom det er behov eller ønske om det