• Kartlegge ditt helhetsbilde, sammenstilling av din situasjon og gi deg en plan for videre oppfølging med konkrete tiltak i samsvar med videre behov  

  • Du får en tydelig og forankret plan for rehabiliteringsprosessen videre 

  • Kartleggingsoppholdet skal danne et grunnlag for hvilket behandlingsnivå rehabiliteringen skal foregå i 

  • Du danner deg erfaringer og kompetanse om din situasjon, og kan ta en aktiv del i egen rehabilitering