Tilbudet passer for deg med langvarige muskel- og bløtdelssmerter som ønsker et tverrfaglig, spesialisert opphold for å kartlegge din funksjon og situasjon, samt at vi sammen utarbeider en plan for videre forløp etter endt opphold hos oss