Ved innkomstsamtalen på dag en vil du få utsendt spørreskjema som vi ber deg fylle ut. Disse spørreskjemaene kartlegger sentrale aspekter ved din helsetilstand og danner et viktig grunnlag for rehabiliteringsprosessen. Det er derfor viktig at du tar deg tid de første dagene til å fylle ut alle spørreskjemaene.