Landaasen er en røykfri institusjon med egen røykesone utendørs. Alkohol eller andre rusmidler er ikke tillatt .