Permisjoner inntil 2 døgn sammenhengende tillates. All utfart skal avklares med helsepersonalet. Besøk med overnatting må avklares i forkant.