Har du fått tilbud om kartleggingsopphold er målet å få et helhetsbilde av din helsesituasjon, ditt potensiale og sammen med deg lage en plan for vegen videre. Under oppholdet vil det utarbeides en plan for rehabiliteringsprosessen videre. Kartleggingsoppholdet skal danne grunnlag for hvilket behandlingsnivå rehabiliteringen skal foregå på. Hensikten er at du får rett hjelp på rett nivå. For at du skal få størst mulig utbytte av oppholdet forventes det at du aktiv deltar i kartleggingsprosessen og utnytter deg av fellesaktiviteter.