Du får frikort uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt. 

Egenandelstaket for 2023 er kr 3040.- 
Egenandel per dag / døgn i rehabiliteringsinstitusjon er kr 156.- 

Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på "Mine egenandeler" på helsenorge.no
Se helsenorge.no/frikort eller ring 23327000 hvis du har spørsmål om frikortordningen eller hva som er nytt.