Unicare Landaasen ligger kun 25 km fra Gjøvik sentrum og 135 km fra Oslo sentrum.

Bil

Fra Oslo: Følg RV 4 mot Gjøvik.
Fra Gjøvik: Følg RV 33 til Hunndalen og deretter fortsett på samme vei mot Fagernes. Etter ca. 15 minutters kjøring, ta av til høyre mot Landaasen og følg skiltingen. Kjøretid fra Gjøvik er ca. 25 minutter.

Offentlig transport

  • Tog fra Oslo til Gjøvik skysstasjon
  • Taxi for rutebuss fra Gjøvik til Landaasen, se egen bestillingsinfo her ved å søke opp Landåsen.

Transport i forbindelse med oppholdet

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Dersom du har rett til en pasientreise, skal reisen bestilles hos ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.
Du finner informasjon på siden til Pasientreiser.