For at rehabiliteringsoppholdet ditt skal bli vellykket, tar vi utgangspunkt i dine mål, behov og ønsker.  

Sammen jobber vi mot at du skal: 

  • få økt kunnskap og forståelse rundt din situasjon og sykdom 

  • tilegne deg erfaringer og verktøy som kan styrke din evne til egenomsorg og mestring 

  • oppnå bedre funksjon, redusere symptomer og øke livskvalitet 

  • ha en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering. 

 

Vi ønsker at du gjennom oppholdet skal utvikle positive mestringsstrategier og bli tryggere på å være aktiv. Vi ønsker videre at du skal få økt kunnskap og forståelse for din egen situasjon