På Unicare Jeløy har vi lang erfaring med spesialisert rehabilitering av revmatiske lidelser. Hos oss møter du et kompetent tverrfaglig team bestående av legespesialist, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, arbeidsveileder og psykologspesialist. 

 

Under oppholdet vil du få en kontaktperson (primærkontakt) som skal følge deg gjennom rehabiliteringsoppholdet og samordne aktuelle tiltak.  

 

I løpet av de første dagene vil en fysioterapeut utføre en grundig funksjonsvurdering av deg, og en lege gjennomfører en innkomstsamtale. Det tverrfaglige teamet vil deretter kartlegge hva som er dine viktigste utfordringer og ressurser, og sammen med deg definere målene for rehabiliteringsoppholdet. 

Ytelse B1.1 Dagopphold: 3 ukers varighet, oppmøte på ukedager

Ytelse B1.2 Døgnopphold: 3 ukers varighet

 
Ut fra målsetningen din vil du og det tverrfaglige teamet utarbeide en rehabiliteringsplan, som danner rammene for rehabiliteringsoppholdet. I tillegg får du en timeplan med individuelle og gruppebaserte timer. Hver uke har vi et variert gruppetilbud i treningssal, apparatsal, basseng og utendørs. Du vil få tilbud om å delta på ulike temaundervisninger, og mulighet til å delta i samtalegrupper med erfaringsutveksling og refleksjon rundt sykdom og behandling.  
 
Vi har et helhetlig perspektiv i behandlingen. Det innebærer at vi vektlegger både din fysiske og psykiske helse, og at vi tilpasser behandlingen til dine individuelle behov og forutsetninger.