For at rehabiliteringsoppholdet ditt skal bli vellykket, tar vi utgangspunkt i dine mål, behov og ønsker. Sammen jobber vi mot at du skal: 

  • få økt kunnskap og forståelse rundt din sykdom og situasjon 

  • tilegne deg erfaringer og verktøy som kan styrke evnen til egenomsorg og mestring 

  • vedlikeholde eller bedre funksjonsevnen din og om mulig forsinke sykdomsprogresjon 

  • få mindre symptomer og økt livskvalitet 

  • ha en bærekraftig plan for veien videre etter rehabilitering