Dette tilbudet passer for deg som er rammet av en nevrologisk sykdom som for eksempel: 

  • Multippel sklerose 

  • Parkinsons sykdom 

  • Nevromuskulære sykdommer (f.eks. muskeldystrofier eller myopatier) 

  • Epilepsi 

  • Ulike typer nevropati (arvelig, idiopatisk, polynevropati, diabetesnevropati) 

  • Følgetilstander etter Poliomyelitt  

  • Ryggmargsskade