På Unicare Jeløy har vi lang erfaring med spesialisert rehabilitering av pasienter med nevrologiske eller nevromuskulære tilstander. Vi tilpasser rehabiliteringen til dine behov, enten du nettopp har fått en diagnose, opplever en akutt forverring av sykdommen din, eller hvis du opplever at sykdommen påvirker livskvaliteten din. Du vil møte et tverrfaglig team bestående av lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, arbeidsveileder, psykologspesialist og logoped. 

Under oppholdet vil du få en kontaktperson (primærkontakt) som skal følge deg gjennom rehabiliteringsoppholdet og samordne aktuelle tiltak.  

 
I løpet av de første dagene vil en fysioterapeut utføre en grundig funksjonsvurdering av deg, og en lege gjennomfører en innkomstsamtale. Det tverrfaglige teamet vil deretter kartlegge hva som er dine viktigste utfordringer og ressurser, og sammen med deg definere målene for rehabiliteringsoppholdet. 

Ut fra målsetningen din vil du og det tverrfaglige teamet utarbeide en rehabiliteringsplan, som danner rammene for rehabiliteringsoppholdet. I tillegg får du en timeplan med individuelle og gruppebaserte timer. Hver uke har vi et variert gruppetilbud i treningssal, apparatsal, basseng og utendørs. Du vil få tilbud om å delta på ulike temaundervisninger, og mulighet til å delta i samtalegrupper med erfaringsutveksling og refleksjon rundt sykdom og behandling. 

Vi har et helhetlig perspektiv i behandlingen. Det innebærer at vi vektlegger både din fysiske og psykiske helse, og at vi tilpasser behandlingen til dine individuelle behov og forutsetninger. 

Unicare Jeløy har egne grupper for deg som trenger håndtrening og kognitiv trening. 

Ytelse G1.3 Dagopphold: 4 ukers varighet, oppmøte på ukedager 

Ytelse G1.4 Døgnopphold: 4 ukers varighet