For at rehabiliteringsoppholdet ditt skal bli vellykket, tar vi utgangspunkt i dine mål, behov og ønsker.  

Sammen jobber vi mot at du skal: 

  • få økt kunnskap og forståelse rundt din situasjon 

  • tilegne deg erfaringer og verktøy for å gjennomføre endringsprosesser som kan styrke din evne til mestring og egenomsorg 

  • oppleve bedret livskvalitet ut fra ditt ståsted 

  • ha en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering