Dette rehabiliteringstilbudet passer for deg som har 

  • Fibromyalgi 

  • Myofascielle smerter/myalgier 

  • Langvarige smertetilstander 

  • Skjelettdysplasier