På Unicare Jeløy har vi lang erfaring med spesialisert rehabilitering av ulike smertetilstander. Hos oss møter du et kompetent tverrfaglig team bestående av legespesialist, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, arbeidsveileder og psykologspesialist.  

Under oppholdet vil du få en kontaktperson (primærkontakt) som skal følge deg gjennom rehabiliteringsoppholdet og samordne aktuelle tiltak.  

 

I løpet av de første dagene vil en fysioterapeut utføre en grundig funksjonsvurdering av deg, og en lege gjennomfører en innkomstsamtale. Det tverrfaglige teamet vil deretter kartlegge hva som er dine viktigste utfordringer og ressurser, og sammen med deg definere målene for rehabiliteringsoppholdet. 
 
Ut fra målsetningen din vil du og det tverrfaglige teamet utarbeide en rehabiliteringsplan, som danner rammene for rehabiliteringsoppholdet. I tillegg får du en timeplan med individuelle og gruppebaserte timer. Hver uke har vi et variert gruppetilbud i treningssal, apparatsal, basseng og utendørs. Du vil få tilbud om å delta på ulike temaundervisninger, og mulighet til å delta i samtalegrupper med erfaringsutveksling og refleksjon rundt sykdom og behandling.  
 
Vi har et helhetlig perspektiv i behandlingen. Det innebærer at vi vektlegger både din fysiske og psykiske helse, og at vi tilpasser behandlingen til dine individuelle behov og forutsetninger. Våre behandlere vil dele av sin erfaring og kunnskap, slik at du kan fungere best mulig og lære å se muligheter fremfor begrensninger. 

Tilbudet er delt opp i 3 faser, og det er viktig at du deltar i alle: 

  • Fase 1: 3 ukers intensiv rehabilitering 

  • Fase 2: 10 uker hjemme der du bruker det du har lært og trener på det du har bestemt deg for å teste ut 

  • Fase 3: 1 uke intensiv oppfølging ved enheten, med fokus på evaluering og videre planlegging av tiltak for tiden etter avsluttet opphold.

 

Ytelse J1.2 Døgnopphold: Kartleggings- eller vurderingsopphold, 1 ukes varighet 

Ytelse J1.3 Dagopphold: 3 + 1 ukers varighet, oppmøte på ukedager 

Ytelse J1.4 Døgnopphold: 3 + 1 ukers varighet