For at rehabiliteringsoppholdet ditt skal bli vellykket, tar vi utgangspunkt i dine mål, behov og ønsker. Sammen jobber vi mot at du skal: 

  • få økt kunnskap og forståelse rundt din situasjon, sykdom og seneffekter 

  • tilegne deg erfaringer og verktøy som kan styrke din evne til egenomsorg og mestring 

  • oppnå bedre funksjon, redusere symptomer og få økt livskvalitet 

  • ha en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering