Dette tilbudet passer for deg som: 

  • er eller har vært i behandling og trenger hjelp til å bedre ditt funksjonsnivå 

  • sliter med seneffekter etter sykdom eller behandling 

  • ønsker å få bedre forståelse for – og hjelp til å mestre kreftrelatert fatigue 

  • trenger rehabilitering for å kunne gjennomføre videre kreftbehandling 

  • ønsker å øke livskvaliteten i palliativ fase