Mot slutten av oppholdet vil det tverrfaglige teamet sammen med deg utarbeide en plan for tiden etter oppholdet. Rehabilitering er ofte en lang prosess, og vi kan gi deg råd om hvordan du kan trene for å opprettholde god funksjon når du kommer hjem. Vi kan også hjelpe deg med å kontakte helsepersonell i kommunen din hvis du trenger videre tilrettelegging og oppfølging hjemme.  

Etter oppholdet mottar du en tverrfaglig epikrise (rapport). Epikrisen er en oppsummering av oppholdet, som gir viktig informasjon til fagpersonene som skal følge deg opp videre. Epikrisen sendes til din fastlege, den henvisende legen og andre parter som kan være gode støttespillere i ditt videre rehabiliteringsforløp.