For at rehabiliteringsoppholdet ditt skal bli vellykket, tar vi utgangspunkt i dine mål, behov og ønsker.  

Sammen jobber vi mot at du skal:  

  • oppleve mestring og økt livskvalitet 

  • tilegne deg erfaringer og verktøy som kan hjelpe deg å tilpasse deg en ny livssituasjon  

  • oppnå bedre funksjon og/eller hindre tap av funksjon 

  • bli så selvhjulpen og uavhengig som mulig 

  • gjenoppta så mye som mulig av ditt sosiale liv 

  • ha en bærekraftig plan for veien videre etter endt rehabilitering