Dette tilbudet passer for deg som: 

  • er utskrivningsklar etter akuttbehandling på sykehus (tidlig fase) 

  • har behov for videre intensiv trening lengre ut i rehabiliteringsforløpet