På Unicare Jeløy har vi lang erfaring med spesialisert rehabilitering av pasienter med hjerneslag eller ervervet hjerneskade. Rehabilitering etter et hjerneslag eller en hjerneskade kan være fysisk og følelsesmessig krevende – både for deg som er rammet, men også for dine pårørende. Våre behandlere støtter og veileder deg, slik at du kan fungere best mulig i hverdagen. Hos oss møter du et kompetent tverrfaglig team som består av lege, slagsykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, sosionom, arbeidsveileder, psykologspesialist og logoped. 

Under oppholdet vil du få en kontaktperson (primærkontakt) som skal følge deg gjennom rehabiliteringsoppholdet og samordne aktuelle tiltak.  

 

I løpet av de første dagene vil en fysioterapeut utføre en grundig funksjonsvurdering av deg, og en lege gjennomfører en innkomstsamtale. Det tverrfaglige teamet vil deretter kartlegge hva som er dine viktigste utfordringer og ressurser, og sammen med deg definere målene for rehabiliteringsoppholdet. 

Ut fra målsetningen din vil du og det tverrfaglige teamet utarbeide en rehabiliteringsplan, som danner rammene for rehabiliteringsoppholdet. I tillegg får du en timeplan med individuelle og gruppebaserte timer. Hver uke har vi et variert gruppetilbud i treningssal, apparatsal, basseng og utendørs. Du vil få tilbud om å delta på ulike temaundervisninger, og mulighet til å delta i samtalegrupper med erfaringsutveksling og refleksjon rundt sykdom og behandling. 

Vi har et helhetlig perspektiv i behandlingen. Det innebærer at vi vektlegger både din fysiske og psykiske helse, og at vi tilpasser behandlingen til dine individuelle behov og forutsetninger. 

Unicare Jeløy har egne grupper for deg som trenger håndtrening og kognitiv trening. 

Ytelse F1.3 Døgnopphold: 4 ukers varighet