Vi har en fast tid hver mandag fra kl. 13.00 som er dedikert til aktiviteter ute, enten på gressplenen eller i naturområdene rundt enheten. Vi anbefaler at alle pasienter deltar, det er alltid god stemning og morsomme aktiviteter. På dager med skikkelig rufsevær eller kulde improviserer vi med felles aktiviteter innendørs.