Hver uke utarbeides det en timeplan som beskriver hvilke aktiviteter det er planlagt at du skal delta på. Planen vil normalt bli utlevert fredag ettermiddag for den kommende uken. Det er primærkontakten som har ansvar for at denne deles med deg.