Både før og under oppholdet vil du bli bedt om å fylle ut ulike spørreskjema. Svarene dine gir oss informasjon som er nyttig med tanke på å gi deg et best mulig tilpasset tilbud, og det hjelper oss i vårt forbedringsarbeid.

Før avreise ber vi deg om å fylle ut Brukerundersøkelsen, som inneholder standardiserte spørsmål om oppholdet hos oss. Dine tilbakemeldinger her er viktige for oss.

I tillegg ønsker vi at du fyller ut et skjema kalt EQ-5D, som måler din opplevde livskvalitet. Dette skal besvares før/ved ankomst og ved avreise, slik at vi kan måle endringen.