I samråd med lege, fysioterapeut og eventuelle andre fagpersoner utarbeides det en individuell rehabiliteringsplan. Denne definerer dine målsetninger for oppholdet, med utgangspunkt i dine ønsker. Det er veldig ønskelig at du bidrar aktivt til utformingen av denne planen. Planen fungerer som et arbeidsverktøy for deg i samspillet med fagteamet som skal støtte og veilede deg under oppholdet.