Hos oss er det erfarne helsearbeidere på jobb gjennom hele døgnet, alle dager i året. På kveldstid er det primært sykepleiere og helsefagarbeidere, og vi har alltid en våken sykepleier og en hvilende sykepleier eller helsefagarbeider på vakt på natten. Dersom det oppstår en akutt helsesituasjon på kveld og helg vil legevakt eller 113 bli kontaktet.