To ganger i uken møtes de ulike fagpersonene knyttet til din diagnosegruppe for å evaluere og justere målsettingene i rehabiliteringsplanen. Det er derfor viktig at du er aktivt deltakende, både under trening og i dialog med de ulike behandlerne, slik at dine ønsker og behov blir ivaretatt.