I noen tilfeller foretar vi et såkalt prehospital kartlegging. Da kontakter vi deg og dine behandlere per telefon, og kartlegger din fungering, dine oppfølgings- og tilretteleggingsbehov og/eller din motivasjon for å gjennomføre fysikalsk rehabilitering. Vi ber derfor om at du svarer på alle henvendelser og at du bekrefter plassen din når vi ber om det.

Det er viktig for oss at alle pasienter kan nyttiggjøre seg av tilbudet. Med det mener vi at du både fysisk, mentalt og kognitivt er i stand til å gjennomføre behandling og treningsøvelser, delta på undervisning og samtalegrupper, samt fungere i det sosiale fellesskapet ved enheten. I tillegg må det anses at du har et rehabiliteringspotensiale, altså at oppholdet hos oss vil bidra til å bedre din funksjon, gjøre deg mer selvstendig og øke din livskvalitet når du kommer hjem.