Når vi mottar henvisning fra sykehus kan det enten være snakk om en direkte henvisning via koordinatorer ved sykehuset, med ankomst kun få dager etter den første kontakten. Eller det sendes henvisning til RKE, som beskrevet over, med noe lenger saksbehandlingstid. Det er i hovedsak hjerneslag- og nevrologi-pasienter som ankommer direkte fra sykehus.