Henvisning fra fastlegen behandles hos Regional Koordinerende Enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus, som beslutter om du skal tilbys plass på fysikalsk rehabilitering og hvor du skal tilbys plass. Når det er besluttet at du skal henvises til plass ved Unicare Jeløy mottar vi henvisningen, og starter forberedelsene med å ta deg imot. Du vil etter kort tid motta et tilbudsbrev som angir tidspunkt for oppholdet.